សាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រង

ជំរាបសួរពី EBC ភ្នំពេញ

ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយអប់រំកម្ពុជា (EBC) គឺជាគម្រោងជំនួយឥតសំណងរបស់ក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា(MSIT)របស់សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េដែលគាំទ្រដោយស្ថានីយផ្សព្វផ្សាយអប់រំកូរ៉េ(EBS) ក្នុងកំឡុងពេលកំពូលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ឆ្នាំ២០២០-២០២២។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃភាពមិនច្បាស់លាស់នេះ សាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានបង្ហាញគោលការណ៍របស់ខ្លួនថា “កុមារគ្រប់រូបគឺជាកូនរបស់យើងគ្រប់គ្នា” ជាមួយនឹងគម្រោងEBC ។

បេសកកម្មរបស់ EBC គឺដូចគ្នានឹងបេសកកម្មរបស់ EBS ពោលគឺ៖ “ផ្តល់កម្មវិធីសិក្សាដល់កុមារកំរិតខ្ពស់ និងកាត់បន្ថយថ្លៃសិក្សាដែលមិនចាំបាច់ ដើម្បីបង្កើនសមភាពក្នុងការអប់រំ”។

EBC ជឿជាក់ថាការអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សចូលមើលខ្លឹមសារអប់រំតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាមួយនិងការប្រើប្រាស់ Platform អនឡាញគឺជាវិធីសាស្រ្ដលឿន និងល្អបំផុតដើម្បីឆ្ពោះទៅរកឱកាសសិក្សាថ្មីសម្រាប់សិស្សក្រីក្រទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

នៅក្នុងកំណត់ត្រានោះ EBCនឹងខិតខំផ្គត់ផ្គង់ និងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍អប់រំ “សាមញ្ញ ជាក់លាក់ និងភាពរីករាយ” សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានបំណងចង់រៀនសូត្រ ខិតខំធ្វើឱ្យបញ្ហាជីវិតទាំងអស់កាន់តែប្រសើរ និងស្រស់ស្អាតជាងមុន។

ចូលរួមទាំងអស់គ្នា!