ប្រជាពលរដ្ឋ វេយ្យករណ៍ភាសាអង់គ្លេស ភាសាបរទេស

វេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេស មេរៀនទី០៥: To Do

0
Please ចូល or ចុះឈ្មោះ to do it.

សួស្តី!សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នា!
តើសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាកំពុងស្វែងរកវីដេអូដែលជំនួយដល់ការសិក្សាបន្ថែមរបស់អ្នកមែនដែរឬទេ?
វីដេអូនេះនឹងបង្ហាញអំពីខ្លឹមសារមេរៀនទាំងមូលតាមសៀវភៅសិក្សាគោលរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា
រួមមានមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ភាសាខ្មែរ រូបវិទ្យា ប្រវត្តិវិទ្យា ឬមុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀត យើងមានផ្តល់ជូននូវការពន្យល់ចំណុចសំខាន់ៗ ការដោះស្រាយលំហាត់ ឧទាហរណ៍ កម្រងសំណួរ និងលំហាត់សម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែម
វានឹងជាជំនួយបន្ថែមដល់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សឱ្យកាន់តែងាយស្រួលនិងកាន់តែរីករាយក្នុងការសិក្សា។

វេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេស មេរៀនទី០៤: Talking about now 
វេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេស មេរៀនទី០៦: What Happened Before

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

ប្រតិកម្ម

Post View: 1