ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី EBC ឬក្លាយជា

ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីណាមួយរបស់យើង សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

អាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ ២៤២ ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ១២​ ២៩៩​ ៦០០

អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល ៖ info@ebc.edu.kh / support@ebc.edu.kh

ទំនាក់ទំនង